Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Oda Sayısı

POLİTİKALAR

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

 • Edis Premier Otel çevreye verdiği etkilerin ve bu olguların sonuçlarının tam anlamıyla farkındadır.
 • Çevre mevzuatı gerekliliklerine uyarak çevremizi koruma konusunda bilinçli olmak,
 • Çevreye en az zarar veren teknolojiyi araştırarak uygulamak,
 • Çevre konusunda sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek elektrik, su, yakıt ve diğer birimlerde enerji tasarrufu yapmak.
 • Atık, enerji ve su yönetimi ile çevreye verdiği zararları en aza indirgemek üzere üzerine düşen tüm sorumlulukları tanımlar, kabul eder, paylaşır ve çözüm üretir. Sürdürülebilir bir çevresel hayat için tüm çalışmalarını geliştirerek devam ettirmekte kesin kararlıdır. Kirliliği ve atıkları en aza indirir ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertaraf edilmesini sağlar. Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirler, her yıl gözden geçirir, ilerlemelerini kayıt altına almak,
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtları muhafaza altına almak,
 • İklim değişikliğinin azaltılması ile Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak,
 • Çevresel ayak izini en aza indirmek ve bu alanda stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlar.
 • Otelimizin tasarımında çevre bilinci ile hareket etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları ışığında oluşabilecek riskleri önceden belirleyerek önlem almak ve böylece sağlık, güvenlik, çevre bütünlüğünü oluşturmak,
 • Çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vermek ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlamak,
 • İlke ve hedeflerimiz, yerel kuruluş ve topluluklar ile paylaşıma ve her tür öneriye  açıktır.

 

Doğaya daha az zarar vermek için çevre konusunda yaptıklarımız ileride yapacaklarımızın da teminatıdır.

Çevre duyarlılık çalışmalarımızda bize vereceğiniz destekten dolayı şimdiden teşekkür ederiz.